XUÂN YÊU THƯƠNG, TRAO LÒNG NHÂN ÁI - XUÂN 2019

Với tấm lòng tương thân, tương ái cùng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Với sự quyên góp ủng hộ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Ngày 29/01/2019, trường Tiểu học Vân Phú đã trao 26 xuất quà cho 26 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với tấm lòng tương thân, tương ái cùng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Với sự quyên góp ủng hộ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Ngày 29/01/2019, trường Tiểu học Vân Phú đã trao 26 xuất quà cho 26 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.