THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRƯỜNG TH VÂN PHÚ TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Khỏe để học tập và lao động tốt!

          Trong những năm qua, rèn luyện thân thể luôn được Trường Tiểu học Vân Phú quan tâm. Các em học sinh được luyện tập, tham gia thường xuyên qua các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Với sự miệt mài, hăng say luyện tập các em học sinh đã tham gia Hội khỏe Phù đổng Thành phố Việt Trì ngày 30, 31 tháng 1 năm 2018 với các nội dung: Bật xa nam, nữ; Chạy 60m nam, nữ; Earobic độ tuổi 6 – 9 và độ tuổi 10-11 tuổi. Kết quả đạt được thật đáng khích lệ:

          01 giải nhất chạy 60m nam: Đó là em Đặng Trần Chung - Học sinh lớp 5D.

          01 giải ba bật xa nữ: Đó là em Nguyễn Thị Huyền Trang lớp 5B.

          01 giải nhì Earobic độ tuổi 6-9.

          03 giải ba Earobic độ tuổi 6-9 và độ tuổi 10-11.

 

 

Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Khỏe để học tập và lao động tốt!

          Trong những năm qua, rèn luyện thân thể luôn được Trường Tiểu học Vân Phú quan tâm. Các em học sinh được luyện tập, tham gia thường xuyên qua các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Với sự miệt mài, hăng say luyện tập các em học sinh đã tham gia Hội khỏe Phù đổng Thành phố Việt Trì ngày 30, 31 tháng 1 năm 2018 với các nội dung: Bật xa nam, nữ; Chạy 60m nam, nữ; Earobic độ tuổi 6 – 9 và độ tuổi 10-11 tuổi. Kết quả đạt được thật đáng khích lệ:

          01 giải nhất chạy 60m nam: Đó là em … học sinh lớp 5D.

          01 giải ba bật xa nữ: … Đó là em Nguyễn Thị Huyền Trang lớp 5B.

          01 giải nhì Earobic độ tuổi 6-9.

          03 giải ba Earobic độ tuổi 6-9 và độ tuổi 10-11.

       Sau đây là một số hình ảnh tham gia Hội khỏe Phù đổng Thành phố: