Nét chữ - Nết người

       Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói “ Nét chữ - Nết người”. Đúng vậy, chữ viết đóng vai trò quan trọng ở bậc Tiểu học, đặc biệt đối với học sinh lớp 1. Các em như những tờ giấy trắng tinh. Là giáo viên dạy lớp 1, ngay từ buổi đầu tiên lên lớp, cô giáo đã hướng dẫn các em về tư thế ngồi, cách cầm bút; hướng dẫn các em về cấu tạo chữ để các em nắm được chiều cao, độ rộng của từng con chữ, điểm bắt đầu, điểm kết thúc, vị trí đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các chữ. Để từ đó các em sẽ viết đúng, viết đẹp là nền móng cho các lớp trên.