Khoẻ để học tập và lao động, màn võ cổ truyền của trường TH Vân Phú - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Khoẻ để học tập và lao động, màn võ cổ truyền của trường TH Vân Phú - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Khoẻ để học tập và lao động, màn võ cổ truyền của trường TH Vân Phú - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.