Biết bao giờ

Biết bao giờ anh trở lại phố xưa ...

                                        Biết bao giờ!

Biết bao giờ anh trở lại phố xưa
Nơi hoàng hôn đón nhau về bất chợt
Em đã khóc đôi mắt nhòa lệ ướt
Ngày chia tay trên đại lộ Hùng Vương.
Tiếng còi tàu xé nát màn sương
Đêm trung du trời vẫn xanh vời vợi
Tàu rời sân ga mà tim em đau nhói
Biết bao giờ anh trở lại phố xưa ?

Bài viết liên quan