27/02/12  Góc thư giãn  143
Nhớ ngày này năm mươi năm trước ....
 27/02/12  Góc thư giãn  175
Nhớ ngày này năm mươi năm trước ....
 25/02/12  Góc thư giãn  142
Biết bao giờ anh trở lại phố xưa ...
 23/02/12  Góc thư giãn  161
Tôi trở về thành phố tuổi thơ tôi ....
 21/02/12  Góc thư giãn  175
Ôi Việt Trì, thành phố quê hương tôi! .....
 16/02/12  Góc thư giãn  199
Mẹ em là giáo viên ....