27/02/12  Góc thư giãn  110
Nhớ ngày này năm mươi năm trước ....
 27/02/12  Góc thư giãn  93
Nhớ ngày này năm mươi năm trước ....
 25/02/12  Góc thư giãn  77
Biết bao giờ anh trở lại phố xưa ...
 23/02/12  Góc thư giãn  91
Tôi trở về thành phố tuổi thơ tôi ....
 21/02/12  Góc thư giãn  101
Ôi Việt Trì, thành phố quê hương tôi! .....
 16/02/12  Góc thư giãn  108
Mẹ em là giáo viên ....