GIAO LƯU "CHÚNG EM VỚI LÀN ĐIỆU DÂN CA XOAN GHẸO PHÚ THỌ"

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, với mô hình trường học và cuộc sống gắn với mô hình hát xoan, ngay từ đầu năm học trường Tiểu học Vân Phú đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên, từng lớp học. 30/30 lớp thực hiện mô hình hát xoan với các bài hát múa phù hợp với từng khối lớp như bài: Chèo lên cây bưởi hái hoa của lớp 2D; Trống quân đón đào của lớp 3D; Xin huê đố chữ của lớp 4E, 5H; Bỏ bộ của lớp 5B .... Ngoài ra việc thực hiện mô hình còn được gắn vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, học sinh được múa hát giữa giờ với bài Mó cá. Để chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017, Liên đội trường Tiểu học Vân Phú đã kết hợp với Đoàn phường Vân Phú, Nghệ nhân làng xoan An Thái, cha mẹ học sinh đã phát động giao lưu: "Chúng em với làn điệu dân ca Xoan, ghẹo Phú Thọ" được các lớp tham gia với nhiều tiết mục đặc sắc. Sau đây là một số hình ảnh của buổi giao lưu:

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, với mô hình trường học và cuộc sống gắn với mô hình hát xoan, ngay từ đầu năm học trường Tiểu học Vân Phú đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên, từng lớp học. 30/30 lớp thực hiện mô hình hát xoan với các bài hát múa phù hợp với từng khối lớp như bài: Chèo lên cây bưởi hái hoa của lớp 2D; Trống quân đón đào của lớp 3D; Xin huê đố chữ của lớp 4E, 5H; Bỏ bộ của lớp 5B .... Ngoài ra việc thực hiện mô hình còn được gắn vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, học sinh được múa hát giữa giờ với bài Mó cá. 

Để chào mừng  35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017, Liên đội trường Tiểu học Vân Phú đã kết hợp với Đoàn phường Vân Phú, Nghệ nhân làng xoan An Thái, cha mẹ học sinh đã phát động giao lưu: "Chúng em với làn điệu dân ca Xoan, ghẹo Phú Thọ" được các lớp tham gia với nhiều tiết mục đặc sắc. 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi giao lưu: