CHÚNG MÌNH CÙNG GIỮ VỆ SINH NHÉ!

Với mục đích giữ cho nhà vệ sinh của học sinh lúc nào cũng sạch, thơm như nhà vệ sinh của nhà mình. Trường Tiểu học Vân Phú đã gửi thông điệp cho tất cả học sinh toàn trường "Chúng mình cùng giữ vệ sinh nhé". 

Với mục đích giữ cho nhà vệ sinh của học sinh lúc nào cũng sạch, thơm như nhà vệ sinh của nhà mình. Trường Tiểu học Vân Phú đã gửi thông điệp cho tất cả học sinh toàn trường "Chúng mình cùng giữ vệ sinh nhé". 

Một số hình ảnh của nhà vệ sinh của các em học sinh: