RUNG CHUÔNG VÀNG TIẾNG ANH CỦA HS TRƯỜNG TH VÂN PHÚ

Nhằm tạo sân chơi cho học sinh, ngày 22 tháng 1 năm 2018 trường TH Vân Phú đã kết hợp cùng với các thầy cô của Trung tâm Anh ngữ Dolphin tổ chức chương trình RUNG CHUÔNG VÀNG "Ringing the Golden Bell Contest". ...

Nhằm tạo sân chơi cho học sinh, ngày 22 tháng 1 năm 2018 trường TH Vân Phú đã kết hợp cùng với các thầy cô của Trung tâm Anh ngữ Dolphin tổ chức chương trình RUNG CHUÔNG VÀNG "Ringing the Golden Bell Contest". Sau chương trình học sinh có thêm nhiều kiến thức mới hay và bổ ích.