05/02/18  Tin tức - Sự kiện  298
Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Khỏe để học tập và lao động tốt!          Trong những năm qua, rèn luyện thân thể luôn được Trường Tiểu học Vân Phú quan tâm. Các em học sinh được luyện tập, tham gia thường xuyên qua các môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp. Với sự miệt mài, hăng say luyện tập ...